Today's Birthday:
Mrs. Priti Hingnekar Mo.7620422680 /
Today's Marriage Anniversary:
Mrs. Deepali Kotasthane Mo.8600686494 /
Man of the Day:
Mr. Vivek Anandrao Shrouty 7507045308 / Mr. Aditya Siddheshwar Kurhekar 9130013337 / Mr. Amit Ashokrao Janaikar 7769003207 /
Notifications:

मिशन सूर्योदय!

 

“होय गर्वाने ब्राह्मणच ! मराठी ब्राह्मणांचे हक्काचे दालन”

 

ब्रह्मवृदांवरील टीका आणि त्यांच्यावरील आघात हे लक्षात घेता व ब्रह्मवृदांची उत्तरोत्तर प्रगतीसाठी एकोप्यासाठी हा ब्रह्मणसमाजोपयोगी केल्या गेलेला हा एक प्रयत्न…